Valid HTML 5Valid CSS!

Tatra 130 & spol.
Fillamentum
modelroku0003_128.png
2016-05-15: Návštěva ve firmě Fillamentum

V pátek těsně před modelářskou akcí Beskydy Kit Show se nám dostalo velké cti být pozváni přímo do sídla firmy Fillamentum . Pokud sledujete můj weblog pravidelně, zřejmě vám nebude firma Fillamentum neznámá.
Přesně ve 14:00 nás přivítal pan ředitel, posadil nás do zasedačky a běžel pro své kolegy se slovy "pojďte se hned podívat na Tatru, to jste ještě neviděli". Naaranžoval jsem Tatru na stůl mezi různé barevné 3D výtisky. Zcela nová (a čistá) pneumatika vytištěná z černého Flexfillu 92A je obuta na pravém předním disku. Mezitím dorazili ostatní pracovníci firmy Fillamentum a hned bylo jasné, že jsou zvědaví především na to, jak Tatra jede :) . Během necelých čtyř minut předvedla Tatra své vlastnosti jízdou po koberci i přes práh kanceláře. Šlo také o první ostrý test nově vytištěné pneumatiky.
P4290445.jpg
Během následujících 3 hodin velmi přátelského rozhovoru jsme prodiskutovali různá zákoutí 3D tisku i vlastnosti různých materiálů. Pan ředitel je velký odborník v oblasti plastů a z jeho vyprávění bylo patrné, že má i velký cit pro chování materiálů. Detailně nám popsal vlastnosti Flexfillu, tedy termoplastického polyuretanu, v odborných kruzích známého pod zkratkou TPU. Tento materiál je velmi citlivý na šetrné zpracování a to ve Fillamentum umí.
Přestože ve firmě Fillamentum není 3D tisk hlavní výrobní činností, v laboratoři mají několik 3D tiskáren různých výrobců, na nichž své materiály testují a poskytují zpětnou vazbu výrobcům tiskáren (kteří ji bohužel ne vždy dostatečně zohlední).
Firma Fillamentum aktivně podporuje i studenty – v laboratoři mohou získat své první praktické zkušenosti s 3D tiskem. Třeba si uvědomí, že 3D tisk umí být navzdory marketingovým proklamacím časově velmi náročný a v kombinaci s nespolehlivostí současných tiskáren a softwarů jde mnohdy o velké dobrodružství, na jehož konci často nemusí být dokonalý výsledek.
Podrobně jsem vylíčil své zkušenosti s tiskárnou Felix3 a jejích mechanických a provozních vlastnostech. Své výsledky jsem prezentoval na jednotlivých pokusech o pneumatiku z různých materiálů, které jsem měl s sebou. Zlatým hřebem samozřejmě byla nová pneumatika z černého Flexfillu 92A a přes 40 hodin vedoucích k jejímu dokončení.
P4250423.jpg
Shodli jsme se, že celé odvětví 3D tisku v současnosti prochází bouřlivým vývojem a bude muset ujít ještě dlouhou cestu, než začne produkovat spolehlivá zařízení pro běžné uživatele. Totéž platí pro související software – zejména "slicery", jejichž úkolem je zpracovat vstupní 3D model na sekvenci příkazů pro 3D tiskárnu. Některé dokáží dělat naprosto neuvěřitelné chyby, jako kdyby je snad jejich autoři ani nespustili.
Měli jsme možnost porovnat dva stejné modely lodičky, který byly vytištěny stejným materiálem na stejné tiskárně, ale tiskové cesty byly zpracovány dvěma různými slicery. Výsledky byly diametrálně odlišné – jeden byl chlupatý, roztřepený, na povrchu byly patrné bublinky materiálu. Druhý výtisk byl zcela čistý včetně střechy tištěné bez podpory.
Plně se potvrdilo, co pozoruji již delší dobu – současné slicery zdaleka neprodukují spolehlivé výsledky a je bezpodmínečně nutné pečlivě prohlédnou jejich výsledky, než je pošlete do tiskárny. Jako jedny z nejlepších slicerů dnes jsou dnes doporučovány Simplify3d, KISSlicer a Cura. Bohužel, pro mé aktuální účely tisku pneumatiky je však požití Simplify3d vyloučeno, neboť v sobě kombinuje nepříjemné vlastnosti:
  • Bezdůvodně odstraňuje detaily, které nejsou dost široké na stopu tiskárny. Totéž dělá i Cura.
  • Absolutně nezvládá (řekl bych cíleně) booleovskou operaci union nad načteným modelem. KISSlicer i Cura to zvládají správně.
  • Generování tiskové cesty tak, aby hlava neopustila tištěnou oblast (což je velmi žádoucí pro tisk pružným materiálem), je taky funkční jen někdy. KISSlicer toto zcela ignoruje a výtisk je v jeho podání velmi chlupatý.
Ani nechtějte vidět, jak vygeneruje tiskové cesty pro pneumatiku :) .
Je pak trochu smutné i úsměvné zároveň poslouchat ostatní modeláře, kteří si v naději pořídí 3D tiskárnu a pak s úžasem zjišťují, že vlastní 3D tisk (tedy samotná výroba modelu v mašině) s sebou nese nemalé požadavky na přípravu dat, seřízení stroje a velké množství težce nabytých zkušeností.
Na závěr nás pan ředitel podaroval propagačními materiály a vzorky filamentů. S ohledem na požadavky na další pneumatiky jsem projevil zájem o další roli černého Flexfillu 92A. V tu chvíli se ukázalo, že zrovna černého Flexfillu 92A do té doby vznikla jen ta jediná role, kterou mám doma :) . Ale nezoufejte, nejen černý Flexfill 92A bude během května k dispozici.
Pane řediteli, děkujeme za vřelé přijetí a úžasné odpoledne ve Vaší společnosti a těšíme se na další budoucí setkání!
2016-05-26: Pomalu to začíná fungovat

S každou vytištěnou polovinou pneumatiky se daří vychytávat další a další jemnosti a záludnosti 3D tisku pružným materiálem Flexfill 92A. Cílem je, aby se tisk řádně dokončil. Jakkoli se to může zdát jako cíl poněkud přízemní, vězte, že zpočátku byla úspěšnost pouhých 50%, nyní se to pomalu zlepšuje. Ve většině případů příčinou selhání navíc nebyl materiál ;) .
Přestože mám už jeden vyladěný GCODE soubor pro tisk poloviny pneumatiky, je každý výtisk jiný. Velmi totiž záleží na teplotě okolí! Na rozdíl od jiných tiskových materiálů, Flexfill 92A má při tisku "rád" běžnou pokojovou okolní teplotu.
Při správném nastavení je pak povrch výtisku lesklý, celistvý, jednotlivé vrstvičky řádně a čistě slité bez otřepených okrajů. Samozřejmě, jen takové zcela bezvadné výtisky lze akceptovat k montáži na Tatru. Těch horších tu už taky pár mám, využijí se při dalších testech.
Nadále se ale potvrzuje, že při perfektním nastavení podává tiskárna i materiál Flexfill 92A vynikající výsledky. Jen ty vibrace tiskárny jsou nepříjemné :( ...
Každých 16 hodin vznikne jeden takový ;) ...
P5260605.jpg
2016-06-02: Úspěšnost se zlepšuje

Na obrázku je vidět aktuální poměr podařených a nepodařených výtisků. Zbývá vytisknout jednu pneumatika (dva výtisky polovin) a bude se svařovat :) .
Co se spolehlivosti tiskárny týká – náhodou jsem viděl situaci, kdy tiskárna najednou točila krokovým motorem podavače materiálu nepřirozeně rychle. To by mohla být pravá příčina zasekávání materiálu a možná jde o nějakou chybu ve firmwaru, možná akumulace chyb posunu materiálu.
A na závěr doporučení: pokud budete tisknout materiálem Flexfill na kaptonovou fólií pokrytou vyhřívanou desku, dejte si pozor, abyste nepoložili první vrstvu příliš dobře. Je to opačný požadavek, než se běžně doporučuje u PLA a ABS. Neměla by příliš držet, protože jinak sundáte výtisk z plochy i s tím kaptonovým potahem! Flexfill na tom totiž drží až moc.
P6020718.jpg

(C) 2002-2023 D.R.racer
drracer@drracer.eu